Vyberte si ze široké nabídky mých služeb

Jsem Vám k dispozici:

♦ Projekční činnost
♦ Inženýrská činnost
♦ Poradenská činnost

Projekční činnost

Architektonické návrhy a studie pozemních staveb

3D vizualizace a animace

Rodinné domy

Nízkoenergetické a pasivní domy

Rekonstrukce, sanace a adaptace budov

Průmyslové, bytové a občanské budovy

Passport objektu

Energetická analýza objektu

Přípojky inženýrských sítí

Dozor investora

Inženýrská činnost

Papírování...

Cílem inženýrské činnosti je nabídnout investorovi souhrn všech služeb spojených s povolením, výstavbou a užíváním stavebního objektu. Inženýrská činnost se zahajuje již v předprojektové přípravě, kdy se objednatel seznámí s možnými vlivy, omezeními či vyvolanými investicemi související s výstavbou. Na základě udělené plné moci stavebníkem jsou zajištěny kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení případně ohlášení stavby.

 

Poradenství

Potřebujete prostě jednoduše poradit?

Nabízím:

  • pomoc při výběru vhodného pozemku včetně zajištění potřebných průzkumů.
  • pomoc při koupi nemovitosti, včetně zajištění pasportu, zaměření a stavebně-technického průzkumu
  • pomoc pro jednání se stavebním úřadem
  • zhodnocení stavebního záměru-finanční možnosti investora