JAK VYTVOŘIT VIZUALIZACI, KTERÁ PRODÁVÁ?

3D vizualiazace

Jak prezentovat myšlenku, vizi nebo projekt? Nabízí se několik možností – zpravidla jde o slovní popis nebo obraz. Vyjádřit něco pomocí slov je mnohdy velmi složité nebo dokonce nemožné. Znám efektivnější formy prezentace. Jejich společným znakem je názornost.
Pro všechny své projekty nabízím možnost vypracování vizualizace exteriéru i interiéru, kde se může každý podílet svými poznatky a nápady na výsledné představě o budoucím domově. Mou snahou je co nejpřesnější obraz o Vašem budoucím domově. Ukázky jednotlivých vizualizací našich staveb můžetete najít na záložce projekty.

Ukázky mých vizualiazcí

Animace

Zhotovím animaci či kompletní videoprezentaci pro váš stavební, developerský či jiný záměr. Ve videoprezentaci lze kombinovat běžné videozáznamy s animacemi, statickými obrázky infografikou atd. Příklady našich vizualizací můžete vidět níže.