Myšlenka, návrh, realizace

Projekční a inženýrská činnost

Svým zákazníkům nabízím zpracování individuálních projektů, připravených na míru jejich představ a požadavků, kde důležitou roli hraje komunikace a osobní přístup.

Příprava stavby od A do Z.  

Zakázky provádím v celé šíři, tj. od projednaní záměru, přes zpracování architektonické studie a projektové dokumentace až po samotné projednání s příslušnými úřady a orgány.

Konečně jste se rozhodli a jdete do toho? Potřebujete projekt a nevíte si rady? 

Rád Vám pomůžu a poradím s výběrem pozemku, návrhem domu na míru, vypracuji projektovou dokumentaci, vyřídím stavební povolení a během realizace stavby zajistím autorský dozor.

Každá spolupráce je pro mě výzvou, zábavou a neustálým hledáním nejlepšího možného řešení s ohledem na architektonické podmínky v území, konstrukční limity a v neposlední řádě finanční možnosti investora. Má filozofie je založena na jednoduché myšlence, kdy stavba musí být nejen krásná, ale i praktická a funkční. Musí splňovat požadavky klienta, kopírovat jeho životní styl a zároveň musí pasovat na konkrétní pozemek a své okolí. Každý dům je tak svým způsobem jedinečný.

Jak probíhá naše spolupráce?

Dotazník

Předběžná představa o záměru


Osobní schůzka

Detailní rozbor Vaší představy 


Cenová nabídka

Definice rozsahu a ceny mojí práce


Objednávka

Smlouva, zahájení spolupráce a vstupní podklady


Architektonická studie

Hmotový a prostorový koncept, dispoziční a funkční řešení


Projekt

Architektonicko-stavebně konstrukční řešení, technologie, připojení sítě a komunikaci


Stavební povolení

Inženýrská činnost, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí


Předání a dozor

Kompletace, tisk,  kontrola průběhu a technologie výstavby, kolaudace

Co vlastně obnáší projekt rodinného domu? Co můžete očekávat od mé práce? Jak bude přibližně vypadat cenová nabídka a jak bude definovaný její rozsah? Kolik nakonec bude všechno stát?

Cenovou nabídku zpracovávám vždy po individuální schůzce, kdy je jasně specifikován klientův záměr. Rozsah práce je určen vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Obsah projektu je také definován množstvím podprojektů (připojení na inženýrské sítě, projekt sjezdu) a vstupními podklady nutnými pro projekční práce. Celkovou cenu za dokumentaci nelze zcela paušalizovat, jelikož každý projekt a dům je specifický.

Přece jen ale existuje nějaká ta střední cesta...

 

V případě jednopodlažního domu do 150 mnebo dvoupodlažního do 100 m2 s možností připojení na vodovod a vedení nízkého napětí, dešťové vody jsou vsakovány na pozemek a splaškové vody odváděny do kanalizace. Vytápění je řešeno například tepelným čerpadlem a v domě je instalovaná vzduchotechnika. V rámci projektu je nutno povolit nový sjezd na komunikaci, zpevněné plochy a oplocení. To jsou asi nejčastější požadavky a situace mých klientů.

základ

Jednoduchý projekt k povolení stavby bez studie a vyřízení. 

Přípravné a doplňkové práce

Odborné poradenství - 4. hodiny

Studie RD

Úprava dispozice v malém rozsahu

Projekt RD

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

C. Situační výkresy

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení (pouze pro stav. ú.)

D.1.2 Stavebně konstrukční řešení (pouze pro stav. ú.)

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení (pouze pro stav. ú.)

D.1.4 Technika prostředí staveb (pouze pro stav. ú.)

Projekty přípojek, napojení na technickou infrastrukturu

D.2.1 Vodovodní přípojka

D.2.2 Kanalizační přípojka

D.2.3 Dešťová kanalizace

D.2.4 Projekt sjezdu

Projekční podklady

Hydrogeologický průzkum

Výškopisné a polohopisné zaměření

Radonový průzkum

PENB-průkaz energetické náročnosti

Hluková studie

Kompletace

Tisk dokumentace 5 paré

Předání elektronické verze PD (pdf.)

Odběr zákazníků: 9 %
standard

Projekt ve vyšším standardu včetně studie a vyřízení povolení stavby

Oproti variantě základ navíc:

Přípravné a doplňkové práce

Odborné poradenství - 8. hodin

Studie RD

Koncepční a prostorové řešení

Variantní řešení vnitřní dispozice

Variantní řešení fasádních výplní

Variantní řešení fasády, obklady

Vizualizace RD

Projekt RD

Části D.1.1, D.1.2, D.1.3, D.1.4 ve vyšší podrobnosti s výkazy a 3D náhledy jednotlivých částí

Koncepční změny projektu oproti schválené studii do 4. hodin

Inženýrská činnost

Vyjádření a souhlasy správců sítí

Stanoviska dotčených orgánů

Rozhodnutí města/obce

Stavební povolení/ohlášení stavby

Kompletace

Předání elektronické verze PD (ifc., dwg., pdf.)

Odběr zákazníků: 73 %
all inclusive

Prováděcí projekt s nejvyšší úrovní propracovanosti včetně výkazů a detailů

Oproti variantě standard navíc:

Přípravné a doplňkové práce

Odborné poradenství - 12. hodin

Přednostní zpracování projektu

Vyhodnocování konkrétních cenových nabídek, pomoc s výběrovým řízením

Rozpočet stavby

Studie RD

Video průlet okolo RD

Projekt RD

Koncepční změny projektu oproti schválené studii do 8. hodin

Dokumentace podrobností-cca 9 detailů

Výpisy prvků (oken, dveří, skladeb, klempířských prvků, zámečnických výrobků, truhlářských výrobků)

Odběr zákazníků: 18 %

Zdá se Vám to hodně peňez?

Co s tím? Chcete konkrétní nabídku pro váš záměr? Chcete se dozvědět něco o možné slevě?

 

Vyplňte dotazník a nechte si zaslat konkrétní cenovou nabídku nebo pozvání na první konzultaci zdarma.

Nebo mě rovnou přímo kontaktujte telefonicky případně emailem.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

S jakým finančním obnosem počítat na výstavbou RD?

Doporučuji se podívat na stránky: 

cenyzaprojekty.cz

Jaké jsou orientační nabídkové ceny projektových prací a inženýrských činností?

Odkaz na sazebník inženýrsko-projektových prací: 

cenyzaprojekty.cz/sazebnik.cz

Poznejte mě