Energetická analýza objektu

Energetika objektu

Podrobnější informace o skutečném chování objektu dostanete až díky energetické analýze. Pro energetickou analýzu objektu používám software Deksoft a PHPP. Jedná se o nejrozšířenější plánovací nástroje pro navrhování pasivních domů. Klíčovým prvkem při návrhu a jeho optimalizaci stavebního objektu je kvalitní model. Energetickou bilanci pasivního či nulového domu lze pak určit s přesností +/- 0,5 kWh/(m2a). 

PENB- průkaz energetické náročnosti budov

PENB je způsob, jak jednoduše sdělit laikovi složitou otázku kvality budovy z hlediska energetické náročnosti. Nepoví Vám sice přesnou spotřebu energií, ale poskytne Vám relevantní a důležitou informaci při rozhodování, jakou nemovitost postavit/renovovat/koupit či pronajmout. A jelikož investice do nemovitostí jsou v drtivé většině případů investicemi dlouhodobými, přijde každý relevantní údaj pro správné rozhodnutí jistě vhod.