O mně

Jiří Bednář

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby - ČKAIT: 1104170  *1989

 

Jsem samostatný projektant na volné noze. V letech 2008-2014 jsem studoval na VUT – Fakulta Stavební v Brně. Po studiích jsem působil jako vedoucí projektant ve společnosti brücknerprojekt s.r.o. V roce 2019 jsem se stal členem ČKAIT.

Na mé práci mně baví různorodost, individuální přístup, překonávaní překážek a myšlenka tvorby "něčeho", co má přesah do budoucna.

Mou inspirací je indické přísloví: "Zasej myšlenku, sklidíš čin. Zasej čin, sklidíš zvyk. Zasej zvyk, sklidíš charakter. Zasej charakter, sklidíš osud.“

Jak byli spokojeni s mou prací klienti?

Vyjádření od klientů, se kterými jsem spolupracoval.

sssssssss
Petra