Dozor investora

Získejte jistotu vysoké kvality stavby

Vždy stojím na straně investora. Kontrole průběhu výstavby přikládám velkou roli a proto nabízím technický i autorský dozor staveb. I když je dům naprojektován do posledního detailu, je nutné výstavbu dobře pohlídat.Zajišťuji kontrolu nad prováděným dílem. V dnešní době je kvalitní dozor nezbytnou součástí každé stavby z důvodu pochybné kvality prací některých realizačních firem. Vynaložené finanční prostředky za dozor se u každé stavby investorovi vrátí v kvalitně provedeném díle a také v uspořených nákladech za více-práce, které se snaží většina stavebních firem během realizace díla uplatnit.

Technický dozor

Je jednou z nejdůležitějších součástí celého procesu od začátku výstavby až po kolaudaci. Je prováděn po celou dobu výstavby. Jedná se o technicky způsobilou osobu, která dělá nezávislou kontrolu stavební firmy a v podstatě zastupuje investora a radí mu v kontrole stavebních prací.

Autorský dozor

Je prováděn autorem architektonického návrhu a projektu. Ten dohlíží na to, aby stavba probíhala podle projektu, aby byl zachován architektonický ráz budovy a správně provedená jednotlivá řešení.

Technický dozor vs. stavební dozor

V těchto dvou pojmech se velice často chybuje. Stavební dozor se používá při stavbě svépomocí a je to člověk, který je pod výstavbou podepsán a stavbu legalizuje. Technický dozor je naproti tomu kontrola stavební firmy.