Rekonstrukce, sanace a adaptace budov

Rekonstrukce či adaptace je velmi náročný projekt a liší se od normálního projektu v mnoha směrech. Při rekonstrukci nestavíme na zelené louce, ale pracujeme již s postaveným objektem. Proto se Vám snažím v rámci již existujících podmínek vyjít maximálně vstříc.

Rekonstrukce RD:

Rekonstrukce domu vyžaduje zhodnocení aktuálního stavu. Na základě prohlídky případně možnosti provedení sond zhodnotíme aktuální stav. Následně zpracujeme návrh možných řešení, úprav domu, aby vyhovoval současným požadavkům, normám a vyhláškám, ale taktéž požadavku klienta na bydlení.

Projektovou dokumentaci zpracováváme v různých stupních, v závislosti na podkladech, možnosti provedení sond do konstrukcí a informacích o objektu. Vesměs se jedná o dokumentaci v rozšířeném rozsahu – dokumentace pro stavební povolení s podrobněji zpracovanými výkresy.

Jak by mohla vypadat naše spolupráce:

 • Zhodnotím stávající stav nemovitosti
  Na úvodní schůzce na místě stavby vám pomůžu najít viditelné závady objektu a odhadnu hrubý rozsah potřebných prací.
 • Provedu zaměření
  Častokrát stávající výkresová dokumentace u starších domů buď neexistuje, nebo neodpovídá skutečnosti. Proto dům nejdříve musíme zaměřit, abyste získali představu o jeho skutečném stavu a potřebných úpravách.
 • Navrhnu první varianty a úpravy objektu
  Na základě modelu stávajícího objektu se pokusíme splnit vaše požadavky. Návrh úprav probíhá formou konzultací a vypracování studie.
 • Vypracuji projekt
  Dokumentaci zpracuji v rozsahu pro získání stavebního povolení nebo ohlášení v rozšířeném rozsahu a dle dalších požadavků.
 • Nakonec vše vyřídím
  Na základě udělené plné moci stavebníkem jsou zajištěny kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských sítí a zajištění vydání stavebního povolení.

V rámci rekonstrukcí se zabývám projekty nástaveb, přístaveb, rekonstrukcí či úprav v interiéru stavby. Řeším taktéž zpracováním dokumentací na změnu účelu užívání stavby, modernizaci stavby či navrácení stavby do původního stavu. Zpracovávám rekonstrukce či modernizace veškerých staveb, jako jsou rodinné domy, administrativní budovy či provozovny (obchody, restaurace, skladovací a výrobní haly apod). Projekt pomáhá vyjasnit možnosti a nemožnosti řešení určitých částí objektu a jednotlivých míst řešení. Projektovou dokumentací se snažím vyřešit celou stavbu jako celek. Součástí naší nabídky je i vlhkostní průzkum s návrhem sanace zdiva a konstrukcí.