Dotazník-projekt

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku, na základě vašich odpovědí si udělám představu o vašem záměru a můžu se tak lépe připravit na případnou osobní schůzku.

Pokud na nějaký bod neznáte odpověd nebo přímo nesouvisí s vašim záměrem, prostě jej přejděte.

Záměr:
Jedná se o rekonstrukci nebo novostavbu?
Budou součástí stavby doplňkové stavby?
Bude součástí stavby nutné prodloužení řádu, pokud ano, kterého?
Připojení stavby na inženýrské sítě:
Předpokládaná cena záměru, finanční možnosti investora:
Velikost pozemku:
Příjezdová cesta k objektu je orientovaná z:
Zastavěná plocha stavby:
Podlažnost stavby:
Konstrukční materiál stavby:
Tvar střešní roviny:
Typ střešní krytiny
Zateplení obvodového pláště:
Fasádní výplně:
Jaká je vyžadovaná energetická náročnost objektu?
Bude novostavba využívat dotačního programu NZÚ, případně jiného dotačního programu?
Jakým předpokládaným způsobem bude stavba vytápěna:
Bude součástí stavby vzduchotechnika-rekuperace rekuperace

Děkuji za zaslání.